AI / Cognitive

Vad är Data Mesh

  • by

Ungefär på samma sätt som mjukvaruteknikteam övergick från monolitiska applikationer till mikrotjänstarkitekturer är Data Mesh på många sätt dataplattformsversionen av mikrotjänster. Som först definierades av… Read More »Vad är Data Mesh