Översikt

Följande är villkoren i ett avtal mellan dig och Middlecon. Genom att gå in på eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats.

Middlecon kan, utan att meddela dig, när som helst revidera dessa användarvillkor och all annan information som finns på denna webbplats. Middlecon kan även göra förbättringar eller ändringar i produkterna, tjänsterna eller programmen som beskrivs på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Allmän

Följande är villkoren i ett avtal mellan dig och Middlecon. Genom att gå in på eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats.

Uppföranderegler

Din användning av middlecon.se och relaterade webbplatser är föremål för alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar, och du samtycker till att inte bryta mot sådana lagar och förordningar. Varje försök från någon person att medvetet skada Middlecons webbplatser är ett brott mot straffrättsliga och civilrättsliga lagar. Middlecon förbehåller sig rätten att begära skadestånd från sådana personer i den utsträckning som lagen tillåter.

Du samtycker till att inte publicera eller överföra något material eller innehåll via Middlecons webbplatser som kränker eller på något sätt kränker andras rättigheter eller uppmanar, uppmuntrar eller främjar aktiviteter, som är olagliga, hotfulla, kränkande, trakasserande, vulgärt, obscent, trångsynt eller hatiskt, profant, skandalöst, pornografiskt, oanständigt eller på annat sätt stötande, ger upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar eller bryter på annat sätt mot någon tillämplig lag.

Du får inte delta i någon aktivitet på Middlecons webbplatser som begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda eller njuta av Middlecons webbplatser genom att “hacka”, “knäcka”, “spoofa” eller förstöra delar av Middlecons webbplatser. Du får inte använda Middlecons webbplatser för att förfölja eller trakassera andra.

Du får inte publicera eller överföra reklam eller kommersiella uppmaningar via Middleconss webbplatser, eller annat material som innehåller virus, maskar, tidsbomber, trojanska hästar eller andra skadliga eller störande komponenter, politiskt kampanjmaterial; kedjebrev; massutskick, skräppost, någon robot, spindel, webbplatssökning/hämtningsprogram eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera, “datamina” eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Middlecons webbplatser eller innehållet. Du får inte skörda eller samla in information om webbplatsbesökare utan deras uttryckliga skriftliga medgivande.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ DIN EGEN RISK. ALLT MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER, MJUKVARA, PROGRAM OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER. MIDDLECON AVSÄGER SIG FULLSTÄNDIG ALLT ANSVAR. MIDDLECON GER INGEN GARANTI FÖR ATT DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, SÄKER ELLER FELFRI.

 

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT OM DU LADDER NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅR MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER, MJUKVARA, PROGRAM ELLER TJÄNSTER FRÅN DENNA WEBBPLATS, GÖR DU DET EFTER EGEN GODKÄNNANDE, INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA ELLER SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM. 

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

I LAGENS FULLA MENING ÄR MIDDLECON INTE UNDER NÅGON OMSTÄNDIGHET ANSVARIGT MOT NÅGON PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGON TYP FÖR DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER RESURS SOM LÄNKAS TILL, HÄNVISAS till ELLER LIKNANDE, INKLUSIVE, AFFÄRSAVBROTT, EKOMONISK FÖRLUST ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAN DATA, ÄVEN OM MIDDLECON UTTRYCKLIGEN UPPLYSER OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. DETTA UNDANTAG OCH ANSVARSBEFRIELSE GÄLLER ALLA ORSAKER.

KONTAKT

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra från dig och svara på eventuella frågor du kan ha. Vårt team av experter inom datahantering är redo att hjälpa dig att maximera ditt företags potential. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig. Fyll i nedan så svarar vi dig så snart vi kan.