Data Server Day 2018 – Välkommen den 8 maj Data Server Day 2018 – Join our day of talks and inspiration on the 8th of May in Stockholm


Snart är det dags för Data Server Day där vi varje år samlar alla som intresserar sig för ekosystemet kring big data. Det är hetare än någonsin i en tid där tekniken mer och mer avgör huruvida ett företag klarar sig i konkurrensen.

Nu måste företagen ta till sig den nya tidens teknik, med sensordata från Internet of Things, maskininlärning, AI och mycket mer. Det går inte att undvika att framgången för organisationer och företag allt mer baseras på att man snabbt analyserar data och att man gör det i smarta säkra lösningar där kvaliteten bibehålls genom hela processen. Men hur gör man för att få till allt detta?

Vi har bjudit in experter med oerhörd teknisk kompetens på big data servers som delar med sig av den senaste tekniken från IBM och framtidens kommande utveckling.

Det blir en dag av föreläsningar med internationella toppnamn som Les King, George Baklarz, Kelly Schlamb, Beate Porst och Scott Pickett. Vi kommer även visa upp exempel från verkligheten i Sverige, när Wilhelm Landerholm omvandlar data till insikter som påverkar vår vardag.

Middlecons event tittar främst på IBMs utveckling och riktning i området. Det blir en härlig blandning av IT-chefer, samordnare, databasarkitekter, marknadschefer, utvecklare och människor i många andra spännande roller. I år befinner vi oss på Kungliga Myntkabinettet, precis mitt emot Kungliga slottet.

Välkommen!

DATA SERVER DAY8 maj 2018 kl 08:00-18:30
(första passet börjar 8:30)

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
111 30 STOCKHOLM

Vid frågor eller avanmälan, kontakta marknad@middlecon.se

För att få en så trevlig dag som möjligt önskar vi att du avanmäler dig om du inte kan komma. Vi fakturerar 250:- till alla no-shows, dessa pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

Med lokaltrafik

T-bana: Gamla Stan (att promenera till Myntkabinettet i lugn takt tar ca 9 minuter)
Buss: 55, 57, 2: Slottsbacken

ANMÄLAN [yikes-mailchimp form=”1″]

Ladda ner agendan på svenska eller engelska

[pdf-embedder url=”http://www.middlecon.se/wp-content/uploads/Data-Server-Day-2018-agenda-SE.pdf”]

Sponsorer

[:en]

On the 8th of May, we will once again host the event Data Server Day, where we bring together everybody who is interested in the ecosystem around big data on an annual basis. Data is hot news, more so than ever, in a time when technology is increasingly deciding whether a company can compete or not.

Today companies need to adopt all new technology, with sensor data from the Internet of Things, machine learning, AI and much more. They can’t avoid the fact that the success of organizations and companies is increasingly based on the ability to rapidly analyzing data and doing it in smart and secure solutions where quality is maintained throughout the process.

But how do you do to get all this?

We have invited experts with incredible technical expertise on big data servers who share the latest technology from IBM and the roadmaps ahead.

It will be a day of lectures with international top names like Les King, George Baklarz, Kelly Schlamb, Beate Porst and Scott Pickett. We will also showcase examples from Sweden, as Wilhelm Landerholm talks about how he transforms data into insights that affect our everyday lives.

Middlecon’s event looks primarily at IBM’s development and direction in the area. It will be a wonderful mix of IT executives, coordinators, database architects, market leaders, developers and people in many other exciting roles. This year we are located at the Royal Coin Cabinet, just opposite the Royal Palace.

WELCOME!

DATA SERVER DAY8 maj 2018 kl 08:00-18:30
(the first session starts at 8:30)

Kungl. Myntkabinettet
Slottsbacken 6
114 84 STOCKHOLM

Please contact marknad@middlecon.se regarding questions or unregistration 

To ensure a inspirational event we ask that you unregister if you cannot attend.  We bill all no-shows 250 SEK, we donate the money to the Swedish Childhood Cancer Foundation.

Public transport

Subway: Gamla Stan (Old Town) a slow walk to the venue takes about 9 minutes
Bus: 55, 57, 2: to the stop Slottsbacken

REGISTRATION [yikes-mailchimp form=”1″]

Download the agenda in Swedish or English

[pdf-embedder url=”http://www.middlecon.se/wp-content/uploads/Data-Server-Day-2018-agenda-ENG1.pdf”]

Sponsored by

[:]

Senaste blogginläggen

KONTAKT

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra från dig och svara på eventuella frågor du kan ha. Vårt team av experter inom datahantering är redo att hjälpa dig att maximera ditt företags potential. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig. Fyll i nedan så svarar vi dig så snart vi kan.

Dela detta

Twitter
LinkedIn
Facebook