AI är en av de främsta sakerna som har gjort TikTok så populär bland användarna runt hela världen. Data är centralt i detta sammanhang. Om man beskriver rekommendationsmodellen så är det en funktion som anpassar användarens tillfredsställelse med det användargenererade innehållet (User Generated Content). För att tillhandahålla denna funktion krävs inmatning av data från tre dimensioner:

När relativ data väl har samlats in, kommer fyra typer av kritiskt konstruerade funktioner härledas och matas in i rekommendationsmotorn:

Modellen kommer att förutsäga om innehållet är lämpligt för användaren i ett scenario genom att lära sig av ovanstående funktioner.