Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Blog Posts

slide

DB2 10.1 nyheter

Som tidigare finns DB2 i olika versioner och här kommer en sammanfattning av lite nyheter och användningsregler för de olika databaserna. DB2 express-C, denna är precis som tidigare gratis att ladda hem och använda. Precis som tidigare är det bara den senaste versionen som finns för nerladdning, dvs 10.1 I den […]

slide

IBM Premier Partner

IBM rankar sina återförsäljare i tre klasser, member, advanced och premier. Den högsta klassen Premier partner blir man när man har visat sin kompetens inom ett eller flera av IBMs fokusområden, eller som IBM yttrycker det: “Granted for demonstrating exceptional skills and market success”. För dig som kund betyder detta […]

Molntjänst för licenshantering

I en värld full av förändringar krävs det en IT-miljö som erbjuder flexibilitet. Många företag har valt att virtualisera sina servermiljöer för att skapa denna flexibilitet. IBM Software erbjuder sina kunder att bara betala licenser för den del av IT miljön som faktisk nyttjar deras produkter. Detta är en enorm […]

slide

Nya licensregler för DB2

Nya regler för DB2 licensiering. De mest spännande nyheterna gäller workgroup edition. Den ena förändringen gäller socket licensieringen. Tidigare kunde du inte installera två VMWare sessioner med 4 sockets vardera på en 8 socket server. Nu är denna regel borta. Med denna begränsning borta öppnar det sig nya möjligheter för […]

slide

Seminarium CDC

Måndagen 21. November 11-13, IBM Forum, Isafjordsgatan 1, Kista Latency krav krymper och datavolymer ökar. Dagens mest effektiva företag kräver ett smartare förhållningssätt till data integration. Många företag kräver up-to-the-minuten data. Att flytta hela datamängder via en batch-orienterad integrationsmetod håller inte längre i dagens snabbföränderliga värld. Ditt företag måste dela […]