"Enorma datamängder är på väg att bli tillgängliga på grund av nya regler och nya inhämtningsmetoder. Det betyder att en hel del nya uppgifter är tillgängliga för analys. För att skapa en skalbar bearbetning av dessa enorma datamängder kommer det att krävas ett nytt tänkande i databasvärlden samt en hårdvara som ger kunderna tillräckligt hög prestanda."

 

Berry Österlund, VD Middlecon

Välkommen till Middlecon AB

Middlecon är ett konsultföretag som hjälper dig att få din IT infrastruktur att fungera bättre. Våra lösningar har fokus på virtualisering, högtillgänglighet och skalbarhet.

Vi jobbar med organisationer som har höga krav på sin IT infrastruktur för deras kärnverksamhet.

Hårdvara & OS

Middlecon arbetar nästan uteslutande med IBM's produkter och endast med unix som operativsystem. De unix dialekter som vi har djup kunskap om är AIX och Linux. Vi arbetar tätt tillsammans med IBM på detta område och våra konsulter tjänstgör bl.a. som utbildare på AIX

Databaser

En central del i Middlecon's verksamhet rör sig runt databaser, med tyngdpunkt på DB2 UDB. Vi utför allt ifrån enklare uppdrag runt t.ex installationer och uppgraderingar till konsultation runt t.ex prestandajusteringar, HADR, PureScale och DPF. 

Middleware

Change data capture, ETL verktyg och testdatamanagement är viktiga beståndsdelar i en moderna IT miljö för att undvika flaskhalsar och säkerställa att alla system återspeglar verkligheten. Detta är ett av  Middlecons fokusområden. På vissa av dessa områden är vi ensama i Sverige med certifierad personal.Blogg

Nyheter

You must install Adobe Flash to view this content.