I Big Data djungeln finns det många olika varianter att välja på. Skall jag köpa Infosphere Streams, PureData for Analytics, DB2 BLU, Infosphere Big Insights (Hadoop) eller DashDB?

beer foto.jpg

Det du skall titta på är vilka tekniska möjligheter som du vill åt, och hur mycket lösningen totalt kostar.

Kostnader för ETL är olika mellan lösningarna. Denna är högre för DB2 BLU än för Big Insights. Big Insights har dock en högre implementationskostnad än DB2 BLU.

Ett viktigt område är att titta på hur du skall sköta test och utveckling av ditt system. Här ser vi att DB2 BLU, Streams och Big Insight har användarbaserade licenser, vilket är bra för att få till en låg kostnad för test och utveckling. PureData for Analytics har en högre kostnad för test och utveckling.

Vill du i framtiden öka prestandan i ditt system så går detta bra med DB2 BLU, Streams och Big Insight genom att köpa till mer hårdvara, medan Puredata for Analytics inte får bättre prestanda genom köp av mer hårdvara.

Nu blev allt enklare eller hur?

Svaret på frågan är att du skall välja den teknologi som klarar av dina tekniska krav till den lägsta totala kostnaden. Svårare är det inte.

Har kan du se hur vi kommer fram till rätt lösning