Har du tänkt utöka verksamheten med en teknikkonsult den närmsta tiden?

Även om “mer skägg = mer kunskap” ofta stämmer ganska väl skadar det inte att ta till ett mer sofistikerat förhållningssätt vid själva urvalet. Eftersom vi på Middlecon jobbat både med att hyra ut och ta in konsulter under många år beslöt vi oss att be Bård sammanställa hur man ska tänka. Resultatet blev denna instruktionsfilm.

Vi gör allt för att du ska kunna välja dina konsulter – helt utan angst.