BIld av Free-Photos från Pixabay

Årets Think, IBMs stora event, visade upp en starkt företag mitt uppe i en företagstransformation. IBM positionerar sig allt mer med sina moln- och AI lösningar. Att deras fokus ligger där är inget nytt men nu accelererar de.

Arvind Krishna talade om hur covid-19 påverkat digitaliseringsprocessen. Pandemin var en av de starkaste disruptiva faktorerna under hela 2020. Nu krävdes det att tänka om, ställa om och framför allt… våga. För att citera honom själv. ”We’ll reflect on this past year as the moment when the world entered the digital century in full force”

IBM tänker leda den tekniska boom som skett med hybrida moln och AI och målet är att modernisera både gamla system och hela företag. Enligt en rapport från IBM hade 43% av företagen ökat takten på att rulla ut AI och hälften utvärderade att göra det.

Några produkter som hamnade i fokus

Om man skulle summera Think kortfattat så är det ett optimistiskt IBM som stegar fram på vägen. Det är plattan i mattan på vägen mot den hybrida molnlösningen och AI.