DB2 11.1 i variationer

När DB2 LUW 11.1 släpptes i våras fanns stora förväntningar. Skalbarheten var en av de stora styrkorna och så förstås skillnaden i kapacitet. DB2 v10.5 stödde upp till 10TB rådata men i och med v11.1 ökade det till 20TB. En annan aspekt är den utökade styrkan i DB2 och BLU. Eftersom BLU inte är begränsad […]

Nya charge metrics för DB2 11.1

Äntligen händer det igen. DB2 11.1 innebär att vi får nya spännande charge metrics. Nyheterna i DB2 11.1 är att vi kommer få DB2 Direct licenser, både i standard och advanced modell. Alla är hyrlicenser och betalas per core och per månad eller per år. I advanced får du med alla funktioner som brukar vara […]