Måndagen 21. November 11-13, IBM Forum, Isafjordsgatan 1, Kista

Latency krav krymper och datavolymer ökar. Dagens mest effektiva företag kräver ett smartare förhållningssätt till data integration. Många företag kräver up-to-the-minuten data.

Att flytta hela datamängder via en batch-orienterad integrationsmetod håller inte längre i dagens snabbföränderliga värld. Ditt företag måste dela information med leverantörer, partners och olika applikationer snabbare och mer effektivt.

Change Data Capture är en integrerad metod för företag som har flera databaser och applikationer som ska hållas i synk. Fördelar med Change Data Capture är att de ökar effektiviteten, samt sparar tid och resurser genom att eliminera redundant dataöverföring och minskar bandbreddsanvändning.

IBM Infopshere Change Data Capture är ett smartare sätt att garantera maximal prestanda för dina verksamhetskritiska applikationer och databaser. Infosphere CDC garanterar att din information är up to the minute när du behöver informationen.

IBM Infosphere stöder en mängd olika förändringar och datafångst strategier, så att du kan välja lämplig strategi för din miljö och dina krav.

Kom på vårt seminarium där vi berättar om IBM Infosphere Change Data Capture, och hur ett svenskt företag har valt att integrera denna produkt i sin databasmiljö.

Anmälan till: info@middlecon.se senast 17. November.

PS. Vi bjuder på lunch