Ett av de många intressanta ämnen som vår föreläsare på Data Server Day Rickar Linck berättade om var Db2U.

I en värld där de traditionella RDBMS-leverantörerna för företag kämpar för att förbli relevanta och en del av diskussionen för många nya projekt, är Db2U en utmärkelse. Konceptuellt är Db2U ett nästan molnbaserat sätt att göra ett relationellt databashanteringssystem. Även om “molnbaserad” är ett modeord, är det det som många organisationer efterfrågar nuförtiden.

För att distribuera Db2 på OpenShift behövs Db2U (Db2 Universal Container). Db2U är en uppsättning containers för Db2-produkten, baserad på en mikrotjänstarkitektur och optimerad för Kubernetes. Db2U är grunden för att leverera en containerbaserad Db2, som inkluderar db2 oltp (Db2 online transaction processing). 

Certifieringsstandarder:  

Som en fördel som DB2U har, lyfte Rickard Linck automatiska uppdateringen som gör Db2U till tidsmässigt fördelaktiga valet.