Det är med stor glädje som vi ser att vi blivit uppmärksammade av brittiska Datamagazine som ett av de 31 bästa big data företagen. Vi känner oss hedrade att vara med på listan som fokuserar på både innovation och tillväxt.

Vårt mål är att erbjuda innovativa lösningar till företag. Vi bygger bland annat datalakes, flyttar till moln, lägger till AI och hjälper till att erbjuda smarta licensinköp. Det här har vi gjort i ett decennium och vi är mäkta stolta över att se nyttan för våra kunder.

Vi sätter kundens behov i centrum. För oss är dina utmaningar början på en resa mot nya innovativa lösningar.

Läs hela artikeln här

https://datamagazine.co.uk/31-best-stockholm-big-data-startups-companies/