Insikt är en lösning där vi kombinerar IBMs Cloud Pak for Data med vår egen DBImport. Lösningen ger dig en god möjlighet att skapa din egen datalake, med verktyg som hjälper dig. 

Insikt är den senaste AI lösningen från Middlecon. Detta är ett lättadministrerat system för stora datamängder. Systemet gör att du kan snabbare ta fram mer korrekta algoritmer. Lösningen kan du använda on-prem, i det publika molnet, eller som en hybrid lösning.

Hitta insikt, med Watson Studio, eller AutoAI kan du enkelt hitta den insikt du behöver, och med Cognos så kan du visualisera denna insikt till de som skall konsumera insikten. Med hjälp av Infosphere familjen så skapar du lätt Governance och  ELT processer.

Källsystem förändras kontinuerligt och för att ha koll på dessa ändringar har vi vår egenutvecklade AI som upptäcker förändringar till exempel i tabelldefinitioner och namnbyte på kolumner. Om du har tusentals med datakällor så är det ett utmanande jobb men med DBImport har vi automatiserat denna process. Som ett tillägg till Cloud Pak for Data så har vi lagt till DBImport, ett verktyg som innehåller en unik AI som identifierar förändringar i källsystemen, och säkerställer inkrementell importer av data.

Funktioner i DBImport:

Vill du lära dig mer om DBImport kan du se vårt Youtube klip https://www.youtube.com/watch?v=UqDPpzpLxvE 

Dokumentation om DBImport https://github.com/Middlecon/DBImport 

Cloud Pak for Data

Med IBM Cloud Pak for Data kan du bygga en lösning över ett hybridmolnslandskap. Utnyttja integrerade funktioner för att bearbeta och snabbt upptäcka relevant data för att snabba på insikter. IBM Cloud Pak for Data förenklar administration och inkluderar avancerade styrnings-och datasekretessfunktioner för att skydda data samtidigt som användningen för analys och AI förbättras. 

IBM Cloud Pak for Data stöder ett levande ekosystem av egenutvecklade, tredjeparts- och öppen källkodstjänster som fortsätter att utöka med varje release. 

Med Cloud Pak for Data kan du få: