För ett team som hanterar en stor mängd datakällor och har ett behov av att experimentera med data (med andra ord transformera data i snabb takt) skulle vara klokt att överväga att använda Data Mesh. Låt oss sammanställa en enkel beräkning för att avgöra om det är vettigt för din organisation att investera i Data Mesh. Vänligen besvara varje fråga nedan med ett nummer och summera ihop dem alla för en totalsumma, med andra ord, din Data Mesh poäng. 

I allmänhet, ju högre poäng du har, desto mer komplexa och krävande är ditt företags krav på datainfrastruktur och det är i sin tur mer sannolikt att din organisation drar nytta av Data Mesh. Om du fick mer än 10 så är det troligen meningsfullt för ditt företag att implementera några bästa praxis av Data Mesh. Om ditt resultat är över 30 så är din organisation Data Meshs sweet spot och det skulle vara klokt att gå med i datarevolutionen. 

Så bryter du ned dina poäng: