ILMT upgradering från 7.5 till 9.5 ILMT upgrade from 7.5 to 9.5

Uppgradering och bundling är ett populärt område som vi hjälpt flera företag med. Många kunder använder fortfarande den gamla versionen 7.5.

Problemet med 7.5 är att den inte längre har support, vilket gör att IBMs krav på att en rapport ska levereras var 90e dag inte kan garanteras med 100% säkerhet. För ett företag som inte uppfyller detta krav står man i riskzonen för höga kostnader. Kostnader som kan överstiga ursprungliga licenskostnaden vid en licensreview.

Eftersom ILMT 7.5 och 9.5 grundas på olika produkter är vår erfarenhet att det är enklare att göra en nyinstallation än att migrera mellan de två.

För en mindre IBM kund med bara ett par produkter så tar verktygsinstallation och bundling ett fåtal dagar. För en större kund kan hela projektet ta ett par hundra timmar, vilket ändå är en låg kostnad jämfört med vad det annars kan kosta vid en licensöversyn.

För en av våra kunder reducerade vi den potentiella risken per installation av MQ från 500.000 kr till 0 kr. Det krävs inte mycket beräkning för att se att det snabbt handlar om mycket pengar. I det här fallet hade kunden sex installationer.

Alla projekt är företagsspecifika men ett generellt projekt ser ut på följande vis.

Förberedelser

 • Nedladdning av aktuell IBM ILMT programvarupaket
 • Ta fram senast genererade IBM ILMT rapport i installerad version
 • Ge behörighet att hantera VM managers och Servers
 • Öppna portar mot ILMT servers för administratörer och klienter
 • Öppna portar mellan klienter och ILMT
 • Identifiera och lista servrar med IBM programvara
 • Tillhandahåll server enligt specifikation
 • Utse kontaktperson och epostkonto (helst inte personligt)

Denna aktivitet hanteras av en Middlecon koordinator och genomförs av kund

Installation

 • Installera IBM ILMT programvarukomponenter på servern. Avser BigFix, DB2 och ILMT som behövs för en komplett installation
 • Installation av ILMT agenter till listade servrar
 • Uppdatera med senaste fixpack
 • Kontrollera att status av server, minne, disk och CPU
 • Rapportera eventuella felärenden mot IBM (PMR)

Denna aktivitet hanteras av Middlecons ITspecialist

Bundla och genomföra licensöversyn

 • Sammankoppla licens med rätt programvara
 • Hantera och exkludera licenser som är inkluderade i andra IBM produkter. Exempel på detta är WAS, DB2 och WMQ som ofta ingår i andra produkter och då inte kräver separata licenser
 • Vid behov uppdatera programvarukatalog och PVU tabell
 • Rapportera avvikelser i licensinnehav till kund, det är sedan kunden som rapporterar till IBM

Denna hanteras av Middlecons licens specialist

Utbildning

 • Under fasen “Bundla och genomföra licensöversyn” kan personer från kund vara med för utbildning och kunskapsöverföring

Ingen extra tid utöver planerad tid behövs för denna aktivitet

Rapport och godkännande

 • Efter genomförd installation tas en första ILMT rapport ut och avslutas med kunds godkännande
 • Möte med genomgång av ILMT verktyget, via personligt möte eller online möte

Ingen extra tid utöver planerad tid behövs för denna aktivitet.[:en]Upgrades and bundling is something we have helped companies with over the years. A problem that we have noticed is that many clients still use the older version of IBM ILMT which puts them in a dangerous financial situation.

A typical example is this. ILMT v7.5 is unsupported, which means that the customer cannot guarantee to a 100% that they will be able to comply with IBMs requirement and generate a report every 90 day. As a result, any company with v7.5 installed is facing an alarming risk of unprecedented costs. The fines can go beyond the initial license cost if you are not compliant at a license review.

Our experience is that it is easier to make a new installation of ILMT instead of migrating between ILMT v7.5 and v9.5 as they are based on different products.

For a smaller client with just a few products the installation and bundling might take a few days. A larger customer can need around a hundred hours of consultancy, but it is still a smaller cost than a noncompliance at a review.

For one of our customers we reduced the potential risk per installation of MQ with 500.000SEK to 0SEK. It doesn’t take a lot of calculation to realize that the cost increase rapidly for any business. In this case the small client had six installations.

All projects are specific to each company, but in general a project looks like this.

Preparation

 • Download of current IBM ILMT software
 • Access the most recent generated IBM ILMT report from current version
 • Provide permission to manage VM managers and servers
 • Open ports for ILMT servers for administrators and clients
 • Open ports between clients and ILMT
 • Identify and list servers with IBM software
 • Provide server access according to specification
 • Appoint contact person and email account (preferably not personal)

This activity is supervised by a Middlecon coordinator but performed by the customer

Installation

 • Install IBM ILMT software components on the server. Refers to BigFix, DB2 and ILMT which is needed for a complete installation
 • Installation of ILMT agents to listed servers
 • Apply the latest fixpack
 • Control statuses regarding server, memory, disk and CPU
 • Report any errors with IBM (PMR)

This activity is handled by Middlecon’s IT specialist

Bundle and complete license overview

 • Connect the right license with the right software.
 • Manage and exclude licenses that are included in other IBM products. An example of this is WAS, DB2 and WMQ which often is included in other products and does not need separate licenses.
 • If needed – update software catalogue and PVU tables.
 • Rapportera avvikelser i licensinnehav till kund, det är sedan kunden som rapporterar till IBM

This activity is handled by Middlecon’s IT specialist

Education

 • During the phase “Bundle and complete license overview” personel from the customer can be present for internal education and knowledge exchange.

This activity will not increase the timetable for the project.

Report and approval

 • After a completed installation a first ILMT report is generated and approved by customer. A meeting with walkthrough of the ILMT tool, in person or online.

This activity will not increase the timetable for the project. [:]

Senaste blogginläggen

KONTAKT

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra från dig och svara på eventuella frågor du kan ha. Vårt team av experter inom datahantering är redo att hjälpa dig att maximera ditt företags potential. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig. Fyll i nedan så svarar vi dig så snart vi kan.

Dela detta

Twitter
LinkedIn
Facebook