Hadooplösning i spelbranchen

När vi fick en förfrågan från ett av Sveriges största leverantörer av internetspel blev vi genast jätteintresserade. Detta Big Dataprojekt handlade om att analysera spelarnas beteenden med utmaningar som att fånga alla händelser, att lyckas skriva persistent till disk när det fanns krav på det och att kunna hantera det stora flödet av data. Vi löste det genom att använda en rad olika Open Source produkter som Hadoop, Kafka, Hive, Nifi, Storm, Spark. Resultatet blev ett framgångsrikt system som kan hantera 150.000 händelser per sekund där varje händelse är 2kB stor.

Läs mer i vår projektredovisning

[:]