I våras 2021 anmälde Stockholms stad Öppna skolplattformen för dataintrång. Efter att Stockholms stads egna skolplattform kritiserades för att vara för krånglig att använda, togs Öppna skolplattformen fram som ett alternativt gränssnitt till stadens skolplattform av ett antal utvecklare som också har egna barn i Stockholms skolor (öppna skolplattformen länk). 

Trots att den nya appen välkomnades av många föräldrar så stötte den på motstånd från Stockholms stads sida då utvecklarna använde ett API i stadens plattform, som inte är öppet. (Läs mer här)

Nu tvärvänder Stockholms stad och meddelar om att de ingått avtal med en extern it-tjänsteleverantör för att externa utvecklare ska få tillgång till stadens data och ta fram tredjepartsapplikationer på ett säkert sätt. Idag säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist att staden länge har velat göra appen till en del av stadens utbud men det har varit omöjligt på grund av att det inte funnits ett tjänsteleverantörsavtal. (Läs mer här

Läs mer om API här