[:sv]Blockchain är unikt. Bland annat genom sättet som data kan spåras och lagras, men även på grund av att  användningen av blockchain är väldigt tillförlitligt. 

 

I klippet förklaras blockchain, hur det används i praktiken och varför det är en tillförlitlig källa till information. 

 

Blockchain är en distribuerad (decentraliserad) databas. Det kan förklaras som en databas som lagras i många kopior, en på varje nod (dator) i ett peer-to-peer-nätverk. Dessa kopior och en sekvens av kryptografiska hashfunktioner kan göra det omöjligt att i efterhand manipulera databasens ändringshistorik. Varje händelse i databasen, alltså varje databastransaktion, lagras genom att ett så kallat block läggs till databasen. Därför kallas en sekvens av block för blockchain.

Blockchain kan användas för till exempel finansiella transaktioner och tjänster, journaler, landtitlar, smarta kontrakt eller för att hög säkerhet.

 [:]