Leffe ringde och undrade om vi kunde hjälpa till att räkna ut vad kostnaden skulle bli för deras nya betaltjänst. Det var en helt unik tjänst som aldrig varit i bruk i Sverige tidigare. Vi hjälpte till med design och sizing av lösningen för kommunikation mellan olika banker.

De huvudsakliga problemen som vi ställdes inför var kravet att kunna genomföra en transaktion med så pass många partner inblandade på bara några sekunder, samtidigt som vi måste bibehålla persistens. En skickad hundralapp får bara finnas på ett ställe i kedjan. Vi använde beprövade IBM produkter som DB2, MQ och WAS för att säkerställa att systemet kunde hanterad detta.

Det blev succé! Idag använder 5,2 miljoner svenskar denna tjänst. Den är en del av vårt vardagliga liv och troligen också i ditt.