Foto av Christina Morillo från Pexels

AutoAI kombinerar IBMs research metoder med Watson Studios fulla kapacitet. Med AutoAI förbereder du data automatiskt, tillämpar algoritmer och bygger pipelines av modeller baserat på vad som är bäst utifrån ditt data och dina use cases.

Det innebär att många frågetecken rätas ut från början och du kan lätt hitta effektiva sätt att se data på.

Att smarta företag gör strategiska invetsteringar i AI är inget nytt. Det som gör AutoAI så intressant är vad den kan innebära för dig. I ett test man mot maskin var AutoAI hela 90 gånger snabbare att nå fram till rätt resultat. Vad kommer den typen av kapacitet innebära för ditt företag?

Läs mer i den här bloggposten https://towardsdatascience.com/autoai-the-secret-sauce-f42e80b90070

Auto AI ingår i IBM Watson® Studio 

https://www.youtube.com/watch?v=bo4GwHeN9LQ