[:sv]

Ett Trump-tal skrivet av Artificiell Intelligens – av The New Yorker. 

The New Yorker matade in 270 000 ord tagna från Trumps uttalanden in i ett AI-dataprogram som studerar språkmönster. Systemet analyserar Trumps ordval och grammatik och lär sig därefter att skapa ett tal utifrån detta.

Talet ovan är fullständigt skapat och skrivet av AI.

När det neurala nätverket uppmanas att skriva, tillåter systemet användaren att välja ut vilken “grad” som ska användas vilket innebär till vilken grad systemet kan vara kreativt och utmanande med ordval. Till exempel, när en mening utformas vid “låg grad” väljer systemet ut ord som med hög sannolikhet skulle ha använts i ett verkligt tal. Vid “hög grad” tillåts systemet att använda ord med lägre sannolikhet.

Ett tal med ord som med hög sannolikhet hade används i verkligheten, enligt AI:

“They are donating to the problem. I don’t want to do it. I don’t know, what they don’t know, what they don’t know that the assumption that we don’t know that the best members of the prison and there were supposed to be alot of them. To be a little bit because I don’t want it. I don’t want to be a little bit of this country.”

Donald Trump spelas här av John Di Domenico.[:]