En hör ofta hur artificiell intelligens efterliknar hjärnan och människors sätt att tänka. Inte bara efterliknar det mänsklig intelligens, utan också mycket mer som en människa inte skulle klara av att se och analysera med sina egna sinnen.

 

Förra året publicerade Indipendent en artikel om AI som mer likar djur och plantor än människor. Varför? – Jo just när det kommer till användandet av lukter och dofter är människan inte den bäst lämpade modellen då det sinnet är mer välutvecklat hos många djur och växter.

 

Genom att kunna analysera molekyler och substanser i luften blir det möjligt att hitta eventuella sjukdomar och hälsotillstånd hos personer i ett tidigt stadium, som annars skulle ta längre tid att upptäcka då fler symptom hade krävts för att ens märka att någon är i riskzonen.

 

En AI hade alltså kunnat känna av tidiga tecken på cancer, och många andra sjukdomar, bara genom att läsa av en persons andedräkt.