Hur långt har vi kommit med artificiell intelligens egentligen?

Ett konkret bevis på utvecklingen hittar man hos IBM. De talar om datasystemet Watson som om det vore en verklig person. Själva maskinen är garanterat ingen humanoid, den är fastskruvad i Astor Place. Däremot är dess “sinne” byggt med samma kognitiva inlärningsprocess som vi människor.

Watson förstår sig på att tolka frågor som ställs via vanligt språk och hittar svaret genom att analysera mängder av ostrukturerad text, bild, ljud och film. Slutsatser dras på samma sätt som vi människor gör; genom att observera, tolka, utvärdera och sedan fatta ett beslut. Och den lär sig själv. Den blir bättre.

Den 6e augusti i år meddelade IBM man nu ska sammanföra den digitala intelligensen med bilder, kringdata och patientjournaler på Merge Healthcare Inc för att se om Watson kan ge nya insikter om en persons tillstånd. Precis som Sherlock Holmes, får nu läkarna en egen Watson att luta sig emot. Någon som kompletterar med data och analys av små bitar fakta som läkarna helt enkelt inte hinner göra.

Vi har nått långt på vägen när det gäller att skaffa oss digitaliserade rådgivare. Intelligensen kan ännu inte konkurrera mot vår egen men analysförmågan är redan minst lika bra.

Watson kommer aldrig operera dig, men det är mycket möjligt att han i framtiden ser om just du riskerar att få hjärtproblem, rör på dig för lite eller borde äta mera broccoli. Han kan också hjälpa dig att analysera potentiella kunder, köpbeteenden, ansökningshandlingar och mycket mer.

Har du nytta av Watson? Du kan testa gratis.

 

 

Källor:

http://www.forbes.com/sites/adrianbridgwater/2015/09/28/ibm-watson-builds-smarter-artificial-intelligence-language-vision-and-speech/
http://www.merge.com/Blogs/Enterprise-Imaging-Blog/August-2015/A-Letter-to-All-Merge-Customers.aspx