Ett tekniskt problem för tio år sedan resulterade i att man läste manualen, idag går man in på Youtube och ser hur någon annan löst det. Kommunikationsklimatet förändras och det blir allt viktigare med film.

Video är det nya svarta. Vi vill se och höra samtidigt. Vi vill vara delaktiga. Det gäller även, eller till och med synnerligen, i affärsvärlden. Fler och fler möten blir videokonferenser, fler utbildningar blir filmade och mycket spelas in för att sedan bli delade online.

Film kommer ge stora marknadsfördelar.

Youtube är en fantastisk tjänst för spridning av videomaterial, men som företag vill man inte alltid dela sitt material där. Har du tänkt på alla annonser runt omkring som INTE har med ditt företag att göra? Det kan vara företagsspecifikt material, eller av upphovsrättsliga skäl. Helt plötsligt måste du ha en plan för hur du delar dina filmer internet via webben och inte minst över långa avstånd.

IBM Cloud Video är en distributionslösning som hjälper till att förenkla hantering av material och distribution i din videoverksamhet. Det effektiviserar flödet av dina filmer från input till output och ger dig möjlighet att precisera hur du delar vad över olika visningsmiljöer. Du får räckvidd nog att dela ditt material planeten runt med lätthet.

Videohantering kommer att bli avgörande för många företags överlevnad.

Jag tror att video är en viktig faktor för alla företag och myndigheter. Vi bemöter alla oerhört mycket information idag och sållar vilt. Det gäller både mig, dig och din slutkonsument. Den tjocka manualen läggs åt sidan och besöks i efterhand när det väl gått illa. Gör kunderna en tjänst, ge dem informationen på ett enkelt sätt i tid.