Foto av Jopwell från Pexels

Istället för att satsa brett satsar IBM högt genom att nischa sina molnlösningar med smart teknik i bakgrunden. Man bygger ett ramverk för en hel bransch och dess förutsättningar.

Fokus ligger på bank och finans där IBM redan ligger långt fram. Knappt ett endaste anrop går från en bank till en annan utan att en applikation från IBM finns med i bilden.

Men vad gör då IBMs nya molnstruktur så lämpad för branschen?

IBM jobbar med att utöka både transparensen och kontrollen för finansiella institutioner inom publika moln. Även om vi redan är medvetna om att det publika molnet ger möjligheter till nya intäkter och kundupplevelser, måste man samtidigt förhålla sig till säkerhet och regelverk som begränsar hur långt man kan ta sin vision. Den nya plattformen hanterar till exempel cybersäkerhet, regelefterlevnad och andra riskelement som kommer med publika moln.

Det finns tre mål med IBM Cloud for Financial Services:

IBM har skapat, inte bara en plattform, utan ett helt ekosystem med lösningar och leverantörer som kan lösa näst intill alla behov inom bank och finanssektorn.

Med den här typen av vertikal molnlösning, med så mycket nischat innehåll, är det starkare än ett ”vanligt moln”.

Vill du veta mer? Läs den här artikeln från Forbes