Utveckla ditt ledarskap med big data

Big data används av företag för att informera och förbättra alltifrån service till marknadsföringskampanjer. Förmågan att samla och analysera omfattande mängd information är inte bara användbart för externa bruk, det kan även hjälpa företag att stärka ledarskapet och förbättra företagets styrkor internationellt.

Genom att titta på till exempel personalenkäter och prestationsstatistik går det att lista ut vad som fungerar men även vad som behöver förbättras och samtidigt på ett smidigt sätt stärka ledarskapsförmågorna. Forbes Coaches Council har hittat några effektiva metoder att använda sig av big data för att stärka ledarskapet. Nedan följer fem tillvägagångssätt:

1.           Reducera gissningar för mer målinriktade beslut

Eftersom data kan vara imperfekt går det att identifiera pågående trender som kan utveckla företaget. Genom att slippa gissa sig fram under arbetets gång går det att förbättra ledarskapsförmågorna och därmed uppnå bättre teamwork samt nöjdare kunder och medarbetare.

2.           Skräddarsy ledarskap till en specifik miljö

Här kan big data användas för att peka ut de egenskaper som behövs för att utmärka sig i en viss typ av miljö, företag, industri och kultur. Big data kan till exempel svara på frågan ”vilka är egenskaperna hos de bästa cheferna på det här företaget?”.

3.          Instruera och skapa dialog med dina team

I undervisning kan big data användas när till exempel ledare vill visa upp datarelaterade tydliga resultat men även när ledare vill lära ut och interagera med sina team. Ledarna bör sedan dela med sig utav resultaten mellan varandra och på så vis förbättra sina förmågor.

4.          Precisera var teamens resurser ska investeras

Big data erbjuder insikt i områden som behöver uppmärksammas och tillåter ledare att fatta beslut baserat på fakta. Det påstås att företag som tar beslut baserade på data generellt presterar bättre. Till exempel kan datan användas till att precisera var budget och tid bör investeras i för att höja prestationerna. Däremot ersätter inte big data visioner och mål, men den ger möjligheter för ledarna att identifiera och förbättra dem.

5.          Mäta personalens perspektiv på ledarna

När rädsla är närvarande under kommunikation kan det bli svårt att utbyta ärliga åsikter. För att ta reda på vad anställda faktiskt tycker och har för åsikter om sina ledare kan big data användas och reslutatet sedan analyseras för att på ett framgångsrikt sätt förbätta ledarskapet.

[:]

Senaste blogginläggen

KONTAKT

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra från dig och svara på eventuella frågor du kan ha. Vårt team av experter inom datahantering är redo att hjälpa dig att maximera ditt företags potential. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig. Fyll i nedan så svarar vi dig så snart vi kan.

Dela detta

Twitter
LinkedIn
Facebook