Många företag lever idag med gamla system som det kostar mycket att underhålla. Det finns därför en önskan om att ta bort dessa gamla system. Ett vanligt problem är att de som byggde systemen och som har kunskap om dem sedan länge har gått i pension.

 Kolla in Berry när han är ute på uppdrag ute hos en av våra kunder.

Vi på Middlecon har tagit fram en process som hjälper dig att genomföra flytten. Det första vi startar med är att skapa en översikt över vad applikationen gör och vilket data som finns.

Nästa steg är att få ut allt data från applikationen. Därefter så återskapar vi data på så sätt att användarna kan hitta det data som behövs.

I många fall ser vi att det gamla data endast finns kvar på grund av compliance som tex redovisningsregler.

Det finns många sätt att flytta data mellan legacy system och nya system. Efter en förstudie kommer vi fram till vilken lösning som passar er bäst.