Är ditt företag redo för AI i sin företagsstrategi?

Deloitte fann att 90% av sina undersökta företag trodde att kognitiv teknik (som AI) skulle få en betydande roll vid utformning av företagsstrategi. Företag som är intresserade av  AI är ofta motiverade av specifika faktorer, till exempel möjligheten att spara tid och pengar eller skapa mer effektivitet i genomförandet av arbetsuppgifter. Enligt TechRepublic visade en studie att 49% av de svarande såg ökade konkurrensfördelar med att använda machine learning.

Men flera frågor behöver besvaras innan en övergång till robotteknik och AI-aktiverad teknik framgångsrikt kan läggas till i en företagsstrategi. Med inspiration av Forbes kan tre rekommendationer ges för hur implementeringen ska bli framgångsrik:

1 . Öppen dialog med personalen

Organisationer som överväger AI och robotteknik behöver vara medvetna om rädslan som personalen kan uppleva. Det kan vara fördelaktigt att fokusera på det faktum att tillägg av AI i vissa fall inte nödvändigtvis förändrar hur saker och ting görs. Till exempel leveransrobotar och lagerplockare som styrs av AI är samma maskiner som medarbetare redan har kännedom om. Den enda förändringen är att arbetet är gjort på egen hand utan en mänsklig operatör.

Anställda kan då lägga sin tid på att till exempel att hjälpa kunder eller att lära sig nya färdigheter som kan användas på jobbet. AI bör ses som en strategi som kan förbättra produktiviteten, öppna arbetstillfällen för anställda och som en nödvändig faktor för framgångsrikt genomförande.

2 . Framgångsrik implementering

För att undvika förseningar i genomförandet, tillåt de som ska använda eller arbeta med AI-tekniken att involveras tidigt i processen genom att erbjuda utbildningar. Arbeta dessutom med att skapa förtroende mellan de anställda och den AI-baserade produkten, beskriv de icke-automatiserade, högre värdena som anställda istället kan utföra. Det kan garantera en smidigare implementering. Företag bör även arbeta med sin AI-leverantör för att säkra programvaruunderstöd, underhåll av maskinvara och utbildning efter behov. Tidslinjen för genomförandet bör också diskuteras med AI-leverantören i förväg – fokusera på hur lång tid det kan ta för att få den nya tekniken igång som planerat. Dela dessa detaljer med de anställda som kommer att arbeta nära tekniken så att förväntningarna är tydliga.

3 . Hantera miljöskift

Företag i de mest dynamiska miljöerna, inklusive detaljhandel och lagerverksamhet, kan se de långsiktiga fördelarna med AI i förbättrad effektivitet och överbrygga klyftan mellan arbetskraftsbrist och affärsbehov. Men det ständigt föränderliga fysiska landskapet hos dessa typer av företag kan vara oroande, miljöerna växlar kontinuerligt. Genomförandet av AI kräver viss vilja att vara flexibel framåt. Möjligheten att påverka miljön innan du introducerar robotteknik bidrar till att skapa en effektiv implementering.

Att förstå vilka verksamhetsområden affärspartners riktar sig åt kan hjälpa till att identifiera var det kan finnas möjlighet att involvera AI i verksamheten. Detta kan också hjälpa till att avgöra om AI är rätt teknik för ditt företags specifika affärsbehov. Företagen behöver bestämma vilka operativa utmaningar AI kan lösa och vilken nivå av värde det medför till organisationen. Jämför AI-teknikens attribut – oavsett om det är robotik, machine learning eller andra automatiseringslösningar – med kostnaden att fortsätta göra saker som de är och bestäm om det är en värdefull investering. Att fatta det slutgiltiga beslutet kräver en kostnads-nyttoanalys baserad på affärsbehov, en omfattande strategi kring positionering av AI med personal, en effektiv implementering och noggrann övervägning av hur ny teknik kommer att förändras och påverka fysiska miljöer.

[:]

Senaste blogginläggen

KONTAKT

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra från dig och svara på eventuella frågor du kan ha. Vårt team av experter inom datahantering är redo att hjälpa dig att maximera ditt företags potential. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig. Fyll i nedan så svarar vi dig så snart vi kan.

Dela detta

Twitter
LinkedIn
Facebook