Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Flytta och transformera Big Data

Vi blev kontaktade av ett av Sveriges större resebolag som undrade om vi kunde hjälpa dem med ett problem i deras verksamhet. Utmaningen var att kostnaden för legacysystemen dragit iväg eftersom de ständigt fick fler användare i sin sökmotor för resor emedan själva försäljningen av resor ökade i mindre grad.

Vi löste problemet genom att bygga upp ett nytt och modernare system som vi replikerade befintligt data till. Det nya systemet hade en betydligt lägre kostnad i jämförelse med det gamla legacysystemet. I peak fick vi ha 60 millisekunders latency mellan source och targetsystemet, vilket vi påvisade i en POC var fullt genomförbart.

Resultatet blev en besparing på 10 miljoner per år. Man kan säga att detta projekt numera går som på räls.

Se mer i vår presentation.

http://www.middlecon.se/wp-content/uploads/Resebranchen-kundcase.pdf