BIld av Sang Hyun Cho från Pixabay

EU kommer bli först i världen med att släppa en lagstiftning kring AI. Orsaken är att man ser klara risker i människors fundamentala rättigheter och säkerhet när AI implementeras högt och lågt. Asimov hade blivit nöjd.

Genom att implementera standarder ska Europa hamna i framkant för en etisk teknisk utveckling och samtidigt behålla konkurrenskraften.

Man har arbetat utifrån olika riskscenarios som utvärderats och konsoliderats. Tanken är att de som inte följer standarden ska beläggas med dryga böter.

För mer information, se pressreleasen. Nedan följer de olika klassificeringarna i korthet. Är din AI i riskzonen?

Hög risk: AI-system som anses utgöra hög risk är exempelvis AI-system som används i:

Begränsad risk, dvs. AI-system med särskilda transparenskrav:: Vid användning av sådana AI-system som chattbotar ska användarna vara medvetna om att de interagerar med en maskin så att de kan fatta ett välgrundat beslut om att fortsätta eller avsluta.

Minimal risk: Lagstiftningsförslaget tillåter fri användning av sådana tillämpningar som AI-stödda videospel eller skräppostfilter. Den absoluta majoriteten av AI-systemen tillhör denna kategori. Utkastet till förordning omfattar inga åtgärder för dessa system, eftersom de utgör en minimal eller obefintlig risk för medborgarnas rättigheter eller säkerhet.