Foto av Brett Sayles från Pexels

Ensam är inte längre stark. Att utveckla och lagra själv är snart en tid som är förbi. Istället är prognosen att ITindustrin behöver ta till sig Bamses kloka ord ”Tillsammans är vi starka”

Att gå samman och dela utrymme med andra företag kommer vara en av lösningarna som leder till en hållbar framtid när datalatency blir den stora fienden som måste erövras.

Att världens datamängd ökar hastigt innebär att nya förutsättningar skapas. 2024 räknar man med att skapat data kommer öka till nästan 16000 gigabyte per sekund i de 53 största hotspotsen i världen. Det kommer innebära en stor utmaning för alla företag. Att hänga med och utmana begränsningarna med för rigida och icke skalbara lösningar blir allt större.

Fyra trender kan noteras som utgör stora skillnader mot idag

  1. 2022 kommer 87% av data finnas som lokala kopior hos de ledande ITbolagen. Ökade krav från myndigheter och diverse dataförordningar skapar behov av lokalt sparat data. Detta kommer vara främst kund och transaktionsdata för att klara av regelefterlevnad.
  2. 2023 kommer 70% av alla säkerhetsprodukter vara en integration mellan fysiska och tekniska säkerhetssystem för att öka företagens cybersäkerhet.
  3. 2025 kommer 80% av världens data kommer ägas av företag. Det innebär att behovet av att kunna skala upp blir allt större.
  4. Globaliseringen kommer tvinga företag att gå samman för att nå tillräcklig kapacitet.

Vill man vara med är det lika bra att acceptera fakta – det krävs förändringar, kanske genom hela företagskulturen, för att vara konkurrenskraftig.

Nu om någonsin gäller det att tänka om och tänka rätt.

Källor