Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Chockbesked om SAP:s licenser

Att tro att man gör rätt för sig men inte ha full koll på licensreglerna blir allt oftare en dyr historia!