Chockbesked om SAP:s licenser

Att tro att man gör rätt för sig men inte ha full koll på licensreglerna blir allt oftare en dyr historia!