[:sv]Forskare på University of Bristol har genom big data analyserat 800 miljoner tweets och sju billioner ordval under loppet av fyra år i 54 olika städer. Resultatet visar att vi människor runt om i världen har lika tanke – och känslomönster vid specifika tidpunkter på dygnet. Forskare på Skiftandet av tankar och känslor bland annat beror på nervsystemets serotoninnivå som påverkar sinnesstämningen samt olika nivåer av stresshormonet kortisol beroende på tidpunkt på dygnet.

Denna big data analys kan tydligen vara pålitligare än till exempel självrapportering genom enkäter när målet är att försöka ta reda på människors tankar och känslor samt vad som driver eller motiverar människan till en handling. Nedan visas tanke – och känslodagsmönstret baserade på dessa tweets och ordval:

 

 

Vid kl 06.00: våra logiska och analytiska förmågor pikar på morgonen. Vid den här tidpunkten reflekterar man även mycket över sin makt och framgång.

Vid kl 17.00: de negativa känslorna tar enklare över.

Vid kl 21.30: vi blir impulsiva – både socialt och emotionellt.

Vid kl 00.00: ord associerade med döden dyker mest upp vid midnatt.

Vid kl 03 – 04.00: existentiell ångest. Tankarna går kring vad meningen med livet faktiskt är.

 

Känner du igen dig?

 

 

 

Läs mer om studien på Forbes.[:]