Är ditt företag är redo för en programvarurevision?

Vi på Middlecon arbetar mycket med licensoptimering, ett ämne som många företag upplever oerhört svårt. Det som verkade så enkelt i början blev plötsligt en djungel att hugga sig fram igenom. Vi talar dagligen med organisationer där man sliter sitt hår över:

 

Det är lätt att slå sig på bröstet när man har förhandlat bra rabatter vid själva programvaruinköpet, men ett år senare sitter man plötsligt där och känner att man tappat kontrollen. Klarar man en revision idag? Det behövs en strategisk lösning för att optimera programvarulicenserna.

Finns det inte verktyg för detta? Jo, men traditionella Software Asset Management verktyg (SAM) har svårt att möta dagens affärsbehov. Moderna licensmodeller ställer nya krav eftersom de är komplexa och har varierande parametrar som:

 

Tidigare har företag förlitat sig på hantering av IT-tillgångar (ITAM) och konfigurationshantering via lösningar som IBM Tivoli, Microsoft SCCM, HP Asset Manager, BMC Remedy eller CA IT Asset Manager när man driftsätter och inventerar programvarutillgångarna. Men det räcker inte längre. Man måste aktivt uppdatera sig så att licensinnehavet överensstämmer med det man faktiskt använder.

Middlecon har lång erfarenhet inom IBM Software License optimeringslösningar vilket gör det möjligt för företag att få insyn och kontroll av IT-tillgångar, minska pågående programkostnader och löpande upprätthålla licensefterlevnad.

Känner du att ditt företag inte har full kontroll? Vi hjälper dig att få struktur på dina licenser.