Under sommaren så kom den nya versionen av Db2 ut. Som vanligt är det en mix av licensnyheter och tekniska nyheter.

En stor licensnyhet är att Db2 levereras numera i tre varianter:

Förändringarna fortsätter på licenssidan med att alla licenser numera mäts per VPC (Virtual Processor Core) https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS8JFY_9.2.0/com.ibm.lmt.doc/Inventory/overview/c_virtual_processor_core_licenses.html IBM verkar alltså lämna PVU (Processor Value Unit) bakom sig.

Att licenser mäts per VPC är bra för dig som kund. Det blir enklare att implementera ILMT, och att göra licensberäkningar eftersom man inte får en ”penalty” om man låter bli att sätta upp VM manager access.

Molnet blir lättare

Det blir även enklare att hantera licenser i molnmiljöer. Ser man på den nya licensmodellen så har IBM verkligen förenklat för kunder när det gäller licenshantering, och i synnerhet när det gäller moln och hybridmoln miljöer. Och det är ju välkommet!

https://www-01.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/9/897/ENUS219-219/index.html&lang=en&request_locale=en

Express-C byts går mot ridån

Db2 Community edition är en “free” version som nu ersätter tidigare versioner som Express-C. Denna version tillåter även att du kör produktions last på server. Om du så önskar så går det att köpa till support.

Smått och gott

Tittar vi på tekniken så har det även här kommit en rad nyheter som noteras i länken i botten. Bra läsning för dig som är nyfiken:

4K sector support
Improved CF recovery time
New monitoring metrics
Automatic Recompress feature for tables
Call level interface (CLI) driver enhancements

The Db2 V11.5 release includes the following enhancements and new capabilities for the CLI driver:
Data movement using CLI LOAD with an external table
Capability to generate a unique utility id for zload
Db2dsdriver.cfg support in Microsoft™ ODBC Administrato4K sector support

Improved CF recovery time
New monitoring metrics
Automatic Recompress feature for tables
Call level interface (CLI) driver enhancements
The Db2 V11.5 release includes the following enhancements and new capabilities for the CLI driver:
Data movement using CLI LOAD with an external table
Capability to generate a unique utility id for zload
Db2dsdriver.cfg support in Microsoft™ ODBC Administrator
Enhancement to the WLB/ACR algorithm
Server side enablement of WLB/ACR for Db2 pureScale® server
Other enhancements to the IBM Hybrid Data Management Platform include:

New version of IBM Db2 Event Store 2.0. In-memory event store database is optimized for event-driven applications and real-time analytics.
Application compatibility, standardized API, flexible licensing, and operational compatibility with the Db2 family (now part of the same Common SQL Engine capabilities).
IBM Db2 Advanced Recovery Feature 11.5 is available for advanced database backup, recovery, and data extraction with new versions of:

IBM Db2 Recovery Expert 5.5
IBM Db2 Merge Backup 3.5

IBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 6.5r
Enhancement to the WLB/ACR algorithm
Server side enablement of WLB/ACR for Db2 pureScale® server

Other enhancements to the IBM Hybrid Data Management Platform include:
New version of IBM Db2 Event Store 2.0. In-memory event store database is optimized for event-driven applications and real-time analytics.
Application compatibility, standardized API, flexible licensing, and operational compatibility with the Db2 family (now part of the same Common SQL Engine capabilities).

IBM Db2 Advanced Recovery Feature 11.5 is available for advanced database backup, recovery, and data extraction with new versions of:
IBM Db2 Recovery Expert 5.5
IBM Db2 Merge Backup 3.5
IBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 6.5

 

https://www-01.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/9/897/ENUS219-219/index.html&lang=en&request_locale=en