Foto av Lukas från Pexels

Alla företag som satsar nu måste röra sig mot högre digitalisering och det ska ske fort. Nu fiinns inte tid att stå och stampa.

Oavsett vilken typ av organisation eller företag du tillhör måste ni röra er snabbare än tidigare. Men att gå snabbt utan rätt tillvägagångssätt, styrt av verkliga driftsdata, har enligt Forbes fått 70% av digitala omvandlingar att misslyckas. Ett nytt och smidigare tillvägagångssätt med automatisering och AI krävs.

IBM Cloud Pak for Integration är en hybridintegreringslösning som ger en automatiserad och sluten livscykel oavsett vilken typ av företag du tillhör. Med IBM Cloud Pak for Integration kan ni påskynda integrationsutvecklingen med 300 %, minska kostnaderna med mer än 33 % utan att ge avkall på säkerhet.

Med IBM Cloud Pak for Integration får ni alltså både styrkan i ett följsamt system och minskade kostnader. Det är värt att tänka över mer än en gång!

I filmen nedan finns en kort sammanfattning av fördelarna med IBM Cloud Pak for Integration.