Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Audio/Video

Video – även du behöver det

Ett tekniskt problem för tio år sedan resulterade i att man läste manualen, idag går man in på Youtube och ser hur någon annan löst det. Kommunikationsklimatet förändras och det blir allt viktigare med film. Video är det nya svarta. Vi vill se och höra samtidigt. Vi vill vara delaktiga. […]