Tjänster

Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) är en process för att effektivt hantera och optimera ditt företags programvarulicenser. I dagens alltmer diversifierade teknologiska landskap, med en växande mängd av applikationer både i molnet och på olika fysiska enheter, är det avgörande att ha fullständig översikt över programvarulicenser och dessas användning. Ett av Middlecons största fokusområden är att hjälpa företag att förstå och optimera sina licensstrukturer för att undvika onödiga kostnader och juridiska konsekvenser. Vår SAM-tjänst hjälper er att skapa en strategisk plan för att hantera programvarulicenser effektivt.

Ökad kostnadseffektivitet

Genom att utvärdera era behov och granska era nuvarande licensstrukturer kan vi identifiera överutnyttjade eller underutnyttjade resurser. Detta möjliggör för er att optimera er licensportfölj och undvika onödiga kostnader. Detta kan vi göra genom en djupgående förståelse för olika licensmodeller och en omfattande teknisk kunskap om era systemstrukturer.

Efterlevnad av licensregler = minskad risk

Vi arbetar för att säkerställa att ert företag följer de rådande bestämmelserna och rättigheter gällande programvarulicenser. Genom en detaljerad inventering av era programvarulicenser ser vi till att ni är i fullständig överensstämmelse med gällande regelverk. Detta är särskilt viktigt i situationer då programvaruleverantörerna med ökande frekvens genomför s k “license audits” vilket kan medföra stora och oväntade merkostnader om avvikelser mot regelverket finns.

Strategiskt beslutsfattande

Vi tillhandahåller omfattande och detaljerad information om er programvaruinfrastruktur, vilket ger er möjlighet att fatta välgrundade strategiska beslut för framtiden. Genom att ha en klar bild av er programvaruportfölj kan ni, på ett tillförlitligt sätt, planera för framtida behov och utveckling.
Software Asset Management (SAM) är en process för att effektivt hantera och optimera ditt företags programvarulicenser. I dagens alltmer diversifierade teknologiska landskap, med en växande mängd av applikationer både i molnet och på olika fysiska enheter, är det avgörande att ha fullständig översikt över programvarulicenser och dessas användning. Ett av Middlecons största fokusområden är att hjälpa företag att förstå och optimera sina licensstrukturer för att undvika onödiga kostnader och juridiska konsekvenser. Vår SAM-tjänst hjälper er att skapa en strategisk plan för att hantera programvarulicenser effektivt.

Other services

KONTAKT

Kontakta oss!

Vi ser fram emot att höra från dig och svara på eventuella frågor du kan ha. Vårt team av experter inom datahantering är redo att hjälpa dig att maximera ditt företags potential. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig. Fyll i nedan så svarar vi dig så snart vi kan.