DB2 10.1 nyheter

Som tidigare finns DB2 i olika versioner och här kommer en sammanfattning av lite nyheter och användningsregler för de olika databaserna. DB2 express-C, denna är precis som tidigare gratis att ladda hem och använda. Precis som tidigare är det bara den senaste versionen som finns för nerladdning, dvs 10.1 I den senaste versionen finns det nu […]

Nya licensregler för DB2

Nya regler för DB2 licensiering. De mest spännande nyheterna gäller workgroup edition. Den ena förändringen gäller socket licensieringen. Tidigare kunde du inte installera två VMWare sessioner med 4 sockets vardera på en 8 socket server. Nu är denna regel borta. Med denna begränsning borta öppnar det sig nya möjligheter för konsolidering av DB2 last med […]