Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Testa om du är en bra Licence Manager

Är du utsedd av företaget till Licence Manager?

Använder ni ILMT idag?

Vilken ILMT version använder du?

Hur många PVU:er har din största fysiska server?

Vad är kostnaden per installation av MQ om man inte klarar en review?

Sover du gott om natten?