Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Licensoptimering

Licensoptimering

En viktig roll, som varje företag måste ha, är en licensansvarig. Denna person har ett mycket stort ansvar och sköts inte arbetet rätt kan det gå så långt att företaget måste lägga ner sin verksamhet p.g.a. kostnader som uppstår. Tyvärr är det många som har inställningen ”det händer inte mig” när det gäller licensreviews från mjukvarutillverkarna.

”Gartner 2011 Poll: 35% (2007) to 65% (2011) chance of getting audited. Top software vendors auditing: IBM, Adobe, MSFT, Oracle, SAP” *

”Emerging technologies (virtualization, cloud, BYOD) make tracking software more challenging.”

*Gartner Inc – Software Vendor auditing trends 23. maj 2012

Betalar ni för mycket för era licenser?

Många olika faktorer påverkar vilken typ av licenser som är rätt för just er. Är det CPU, användare, site, kapacitet eller något annat mätetal som ligger som grund för de licenser som ni använder? Och är det i så fall dessa licenser som passar er bäst eller har ni dem bara för att det gjordes ”smarta” inköp vid något tillfälle? Dessutom är de säkert begränsade på något sätt. Är ni säkra på att ni inte har gått över dessa så att ni egentligen borde använda en större licens än vad ni faktiskt gör idag? Tillsammans resulterar detta ofta i två olika situationer:

1. Ni betalar helt för mycket för era licenser
2. Ni har inte tillräckligt med licenser eller licenser av fel typ

Hur arbetar vi på Middlecon inom detta område?

Kan du med handen på hjärtat säga att du har läst alla de 14 sidor som licensbrevet innehåller eller har du bara klickat i ”I Agree” längst ner och sedan på Next-knappen?

Vi på Middlecon läser de 14 sidorna och tycker till och med att det är kul! Det gör att vi har en djup kunskap om hur de olika licenserna är uppbyggda. Det i kombination med en djup teknisk kunskap hela vägen från hårdvaruplattformen till applikationen gör att vi har stor kunskap om hur man bäst väljer licenser och optimerar era system. Detta för att få ut så mycket som möjligt av den investering i licenser som ni har gjort.

Kundcase där vi hjälpte till med en licensreview

När vi först blev kontaktade av kunden hade de fått en licensreview och var djupt oroliga. Den initiala fakturan från mjukvarutillverkaren var på 120 miljoner kronor. Följande citat kom då från kunden:

– När kravet från mjukvaruleverantören låg på bordet insåg vi att vårt företag kanske inte skulle finnas i framtiden.

Detta blev startskottet till det licensarbete som därefter påbörjades och som fortfarande pågår. Samtliga system genomgicks och alla licenser kontrollerades, räknades och ifrågasattes. Alla fel som hade uppstått var p.g.a. misstag och för att man inte visste hur licenserna fungerade. Man trodde en sak, som inte alls stämde. System hade tidigare installerats, flyttats och förändrats utan att verifiera om detta påverkade licenserna. När licensreviewen var klar kom följande citat från kunden:

– Vi hade inte kontroll på vårt innehav av licenser och mjukvaruleverantören krävde oss på 120 miljoner. Det var mycket för oss som endast är ett medelstort företag. Middlecon hjälpte oss att reducera skadeståndet med över 90% och få kontroll på vårt licensinnehav.

Kundcase där vi hjälpte till med en licensoptimering

Detta uppdrag initierades av oss. Vi fanns på plats hos kunden med andra uppdrag och fick en inblick i hur deras arkitektur såg ut. En par varningsklockor väcktes hos oss och vi började prata med dem om hur deras arkitektur såg ut från ett licensperspektiv. Det ledde till att vi fick i uppdrag att förändra deras miljö med målet att minska på licenskostnaderna utan att  förlora prestanda eller funktionalitet. Vi genomförde detta med stor framgång.

– När Middlecon kom till oss och berättade att de kunde spara 10 miljoner per år och 80% av vår mjukvarukostnad genom att anpassa vår arkitektur till licensreglerna trodde vi först att det bara var en säljhistoria. Till vår stora förvåning visade det sig att det var sant.