Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Homogen IT-miljö

Vad är en homogen IT-miljö och varför ska man ha det? Det handlar i slutändan om kostnader. Kostnader för att hålla igång system som inte ser ut på samma sätt samt kostnader för äldre system där support, hårdvara m.m. inte längre är försvarbart. Vi brukar därför dela upp detta i två områden. Legacy system och Homogena system

Legacy system

En IT miljö ligger aldrig still. Den är alltid i rörelse och förändringsarbete sker dagligen. Vissa system överlever dock dessa cykler, och blir till slut så pass gamla att de olika delarna i systemet, mjukvara som hårdvara, inte längre finns att få tag på, och ingen support längre finns. I extrema fall går personalen som har kunskap och hanterar dessa system i pension. Man står då inför ett val: behålla eller ersätta systemen? Det finns inget som är rätt eller fel här. Båda alternativen fungerar, beroende på yttre omständigheter som är olika för varje system.

Att behålla systemen kan fungera under en viss tid, ett par år kanske. Vad man egentligen gör är att flytta fram det oundvikliga. Systemet måste ersättas. Men vad gör man med all information som finns i det befintliga systemet? Hur flyttar man över den till det nya systemet eller hur gör man den tillgänglig efter att det gamla är nedstängt? Denna fråga är vad vi på Middlecon arbetar med. Vi har kunskap och erfarenhet av att flytta data mellan olika system och av att göra det med så lite avbrott som möjligt.

Homogena system

För personal som hanterar t.ex. databaser är det väldigt mycket att hålla ordning på. Dels på själva databasen, men även på vad som gäller för de olika versionerna av databasen och även på vad som är specifikt för varje operativsystem. Det är inte ovanligt idag att ett företag t.ex. kör DB2 på olika plattformar och på olika nivåer. Det drar kostnader då varje system beter sig olika. Men att uppgradera och göra detta homogent kräver oftast mycket arbete, och framförallt mycket tid då systemen inte är tillgängliga. Detta kan så klart lösas på helger och utanför normala arbetstider, men då ökar bara kostnaderna för förändringsarbetet. Skulle det inte vara bättre att genomföra dessa förändringar under dagtid med väldigt korta avbrott?

Kundcase på homogena system

Vi fick en förfrågan från en av våra kunder:

Vi behöver migrera från AIX till Linux för vår DB2 server. Vi ska samtidigt uppgradera från V9.7 till V10.5 men vi får inte stänga av systemet mer än ett par minuter. Kan ni hjälpa oss med detta?

Med denna fråga valde vi en synkronisering i realtid av informationen i systemet. När vi var försäkrade om att allting var lika i de båda systemen stängde vi ner alla klienter och dirigerade om dem till det nya systemet. Resultatet blev ett stopp på ca 5 minuter, en migrering till ny hårdvara, ett annat operativsystem samt uppgradering till senaste versionen i samma moment. Det är ett bra exempel på hur man kan få en homogen IT-miljö.