Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

Effektiv informationslagring

Många företag upplever att kostnaden för att hantera data och information ökar i en högre grad än vad som tidigare kunde förutses. Bakgrunden till detta kan vara nya krav från verksamheten i kombination med föråldrat teknologi där kostnaden exploderar. De företag som inte klarar av att hantera det kommer i längden att försvinna från marknaden och ersättas av nya företag med en lägre kostnader. Vi har under året sett det hända många gånger och det kommer även hända i framtiden.

Hur arbetar vi på Middlecon inom detta område?

Vilket system är mest effektivt för lagring av information? Det beror på en massa olika faktorer men framförallt på vad det är för information, vem som skall komma åt den och när man skall komma åt den. Om man ställer denna fråga till 100 personer som jobbar med dessa frågor får man 100 olika svar. Det har vi på Middlecon insett och framförallt så vet vi att det inte finns ett system som klarar allt. Vi arbetar istället med att välja rätt lösning för varje problem. Väldigt ofta kan det vara mest effektivt att kombinera dessa teknologier då det kan ge stora fördelar.

Exempel på teknologier som vi använder är följande
DB2
Netezza
Hadoop
BigInsight
Mongo
DataStage
InfoSphere Warehouse
Change Data Capture

Ett exempel på en lösning hos en kund

En av våra kunder arbetar med försäljning av biljetter över hela Sverige. Systemet för försäljningen är ett legacy-system med relativt höga kostnader. Kunden har märkt att olika söktjänster på Internet ökar trafiken till deras webbsida, utan att öka försäljningen av biljetterna. Det ökar belastningen i legacy-systemet och med det kostnaden. Till slut blev det ohållbart!

Vi på Middlecon föreslog istället att synkronisera informationen i legacy-systemet med en öppen plattform baserad på DB2 och HADR. Synkningen skulle ske i realtid utan fördröjning. Till detta använde vi Change Data Capture som programvara. Den trafik som genererades via Internet på biljettförfrågan skulle skickas till det nya systemet baserad på öppen teknologi, istället för legacy-systemet. Men när en biljett köptes så gick detta som vanligt in till legacy-systemet.

Denna förändring implementerades och belastningen minskade på legacyststemet med över 50% i extremfallen. Det medförde en ROI på 8 månader