Sherlock Insight

Sherlock Insight ger dig vår sju stegs modell för best practice för nya kanaler

 

Det kommer ständigt nya kanaler där du kan hitta information och kommunicera med dina kunder. Framtidens vinnare blir de företag som förstår och utnyttjar de nya kanalerna på rätt sätt. Flytten från traditionella kanaler som face-to-face, telefon, mail och tidningar till sociala medier ger innovativa företag en stor fördel, och möjligheter till att få ut mer av de marknadsinvesteringar som görs.

 

Vi har tagit fram vår lösning Sherlock Insight för den svenka marknaden. Lösningen baserar sig på vår sju stegsmodell som är en best practice arbetsmetod för att hitta affärsvärde i nya kanaler. Arbetsmetoden fungerar på alla former för sociala medier och bloggar. Modellen tar dig från att bara ha en närvaro i kanalen till att kunna hitta affärsvärde och jobba med prospektering.

 

Våra lösningar integreras lätt med ditt befintliga CRM system, eller datawarehouse.

 

Våra lösning baserar sig på IBM Infosphere Streams, IBM Infosphere Big Data, IBM Smart Analytics System, IBM Power och PureSystems

Vi använder metoden i vårt eget arbete och vi har idag 50% besöksbokningsfrekvens när vi kontaktar våra prospekt. Skicka oss ett mail för att få veta mer om hur du kan utnyttja nya kanaler mer effektivt.