Mesha eller inte Mesha? Det är frågan.

För ett team som hanterar en stor mängd datakällor och har ett behov av att experimentera med data (med andra ord transformera data i snabb takt) skulle vara klokt att överväga att använda Data Mesh. Låt oss sammanställa en enkel beräkning för att avgöra om det är vettigt för din organisation att investera i Data […]

Varför använda Data Mesh?

Fram till nyligen utnyttjade företag ett enda datalager kopplat till otaliga business intelligence plattformar. Sådana lösningar upprätthölls av en liten grupp specialister och belastades ofta av betydande tekniska skulder. År 2020 är arkitekturen Du Jour en data lake med datatillgänglighet i realtid och ström och strömbehandling, med målet att ta in, berika, omvandla och servera […]

Data Mesh: Domänorienterade dataägare och pipelines

Data meshar sammankopplat dataägande bland domändataägare som hålls ansvariga för att tillhandahålla sitt data som produkter samtidigt som de underlättar kommunikationen mellan distribuerat data över olika platser. Medan datainfrastrukturen är ansvarig för att förse varje domän med lösningar för att bearbeta den, har domäner till uppgift att hantera intag, rengöring och aggregering av data för […]

Vad är Data Mesh

Ungefär på samma sätt som mjukvaruteknikteam övergick från monolitiska applikationer till mikrotjänstarkitekturer är Data Mesh på många sätt dataplattformsversionen av mikrotjänster. Som först definierades av Zhamak Dehghani, en ThoughtWorks konsult och termens ursprungliga arkitekt är Data Mesh en typ av dataplattformsarkitektur som omfattar allnärvaron av data i företaget genom en domänorienterad självbetjäningsdesign.  Genom att låna […]