Scania är världsledande leverantör av transportlösningar och är störst i övergången mot hållbara transportsystem. Scania arbetar för att vara en solution provider för hållbara transportlösningar och det innefattar allt som har med transporten att göra. Deras vision är att bli ledande inom IT genom att satsa på nya innovativa tekniklösningar.

Utmaningen

Scania ville göra arbetet så effektivt som möjligt genom att förstå vart bristen ligger och konsekvent eliminera källan till problemet. Företaget behövde gå mot en datadriven tankesätt. Det uppstod ett behov av att skapa en dataprodukt med förmågan att omvandla positionsdata till affärsinsikter på ett reproducerbart, tillförlitligt och skalbart sätt. Det nya sättet att arbeta med data ställde krav på nya bearbetningsverktyg som behövs för att genomföra arbetet.

Lösningen

Streaming paradigm i kombination med behandlings styrkan av data lake visade sig vara en framgångsfaktor. En gemensam dataplattform underlättade också samarbetet mellan, datavetare och dataingenjörer. Cloudera och Scania arbetade tillsammans med databehandlingen som gjordes med hjälp av Apache Kafka och Apache Spark för att översätta det önskade affärsresultatet till dataspråk. En End-To-End pipeline skapades med hjälp av DevOps and Continuous Delivery. Scania har nu en verifierbar, pålitlig och repeterbar strömmande big data-applikation.

Resultat

Scania lyckades samla de inom verksamheten som förstod problemet och resultatet som behövdes, med de som kunde manipulera relevant information för att uppnå uppdragskritiska affärsresultat. Genom att gemensamt analysera till synes heterogena datasets som lastbil storlek, plats och tid, kan Scania framställa den mest exakta informationen för att ta beslut snabbt och effektivt. Oavsett om det handlar om att skapa en viss typ av lastbil eller att skapa en omläggning av färdvägen baserat på trafikinformationen. Detta skapade en mycket mer effektiv och hållbar modell för analys, utveckling och förbättring..