Äntligen är version 10.5 av DB2 här. I samband med detta har IBM släppt nya funktioner och nya licensregler. Den mest spännande funktionen är BLU acceleration som återfinns i ”advanced edition”. Enkelt förklarat gör denna funktion att du kan spara data i kolumner i stället för i rader. Detta ger ökad prestanda speciellt i datawarehouse. Vidare har minnesbegräsningen ökat till t.ex. 128 GB för ”workgroup edition”.

 

DB2 finns numera i följande versioner:

 

Begränsningsar – charge metric-tabell:

EXP-C = DB2 Express-C

EXP   = DB2 Express Server Edition

WSE   = DB2 Workgroup Server Edition

AWSE  = DB2 Advanced Workgroup Server Edition

ESE   = DB2 Enterprise Server Edition

AESE  = DB2 Advanced Enterprise Server Edition

DE    = DB2 Developer Edition

————————–  —– —– —– —– —– —– —–

Attribute                   EXP-C EXP   WSE   AWSE  ESE   AESE   DE

————————–  —-     —–    —–     —–       —–    —–       —–

Pricing Metric (1)      N/A    AUSI  AUSI  AUSI     AUSI  AUSI    AU

LUVS LUS  PVU       PVU   PVU

PVU   PVU  TB                     TB

FTL

 

————————–  —-     —–     —–   —–          —–    —–     —–

Processor Core Limit  2       8     16       16           N/A     N/A     N/A

(number of cores)                                   (3)

 

————————–     —-     —–  —–    —–         —–      —–    —–

Processor Socket Limit N/A  N/A  4        4             N/A     N/A     N/A

(number of sockets)                     (2)     (4)

 

————————–      —-     —–  —–    —–         —–    —–      —–

DB2 Instance Memory 16GB 64GB 128GB 128GB N/A  N/A   N/A

Limitation                                                            (3)

————————–  —-      —–     —–     —–         —–    —–    —–

TB Limit                    15TB 15TB  15TB  15TB        N/A    N/A     N/A

(terabytes of user data                           (4)

per database)

 

1. Key:
    AUSI - Authorized User Single Install
    LUVS - Limited Use Virtual Server
    PVU - Processor Value Unit
    FTL - Fixed Term License
    LUS - Limited Use Socket
    TB - Terabyte
    AU - Authorized User
2. Applies to the LUS metric only
3. Applies to the AUSI and PVU metrics only
4. Applies to the TB metric only

 

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om detta. Vill du ha mer information, så läs gärna:

http://www-01.ibm.com/common/ssi/rep_ca/0/897/ENUS213-210/index.html

http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/search/