På det underbara eventet Data Server Day har vi fått lära oss mycket nya och intressanta saker. En av de sakerna Kim Uddvi berättade som jag tyckte var spännande handlar om Auto AI, Watson Studio och egen kodning med Python. Dessa är 3 olika verktyg för att analysera data

Auto AI är en variant av automatiserad maskininlärning som utökar automatiseringen av modellbyggandet till hela AI-livscykel. Auto Ai tillämpar intelligent automation på stegen att bygga modeller för prediktiv maskininlärning. Dessa steg inkluderar att förbereda datamängder för utbildning; identifiera den bästa typen av modell för givna data, såsom en klassificerings- eller regressionsmodell; och välja de datakolumner som bäst stöder det problem som modellen löser, så kallat funktionsval.

Watson Studio är en programvaruplattform för datavetenskap. Plattformen består av en arbetsyta som innehåller flera samarbets- och open source-verktyg för användning inom datavetenskap. 

Egen kodning med Python– med Python som är ett programspråk kan man analysera data. 

Alla dessa stöds på Cloud Pak for Data som är en enhetlig plattform för att analysera och visualisera data.