Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm

+46 (0) 8 410 55 700 info@middlecon.se

ILMT upgradering från 7.5 till 9.5

Uppgradering och bundling är ett populärt område som vi hjälpt flera företag med. Många kunder använder fortfarande den gamla versionen 7.5.

Problemet med 7.5 är att den inte längre har support, vilket gör att IBMs krav på att en rapport ska levereras var 90e dag inte kan garanteras med 100% säkerhet. För ett företag som inte uppfyller detta krav står man i riskzonen för höga kostnader. Kostnader som kan överstiga ursprungliga licenskostnaden vid en licensreview.

Eftersom ILMT 7.5 och 9.5 grundas på olika produkter är vår erfarenhet att det är enklare att göra en nyinstallation än att migrera mellan de två.

För en mindre IBM kund med bara ett par produkter så tar verktygsinstallation och bundling ett fåtal dagar. För en större kund kan hela projektet ta ett par hundra timmar, vilket ändå är en låg kostnad jämfört med vad det annars kan kosta vid en licensöversyn.

För en av våra kunder reducerade vi den potentiella risken per installation av MQ från 500.000 kr till 0 kr. Det krävs inte mycket beräkning för att se att det snabbt handlar om mycket pengar. I det här fallet hade kunden sex installationer.

Alla projekt är företagsspecifika men ett generellt projekt ser ut på följande vis.

Förberedelser

 • Nedladdning av aktuell IBM ILMT programvarupaket
 • Ta fram senast genererade IBM ILMT rapport i installerad version
 • Ge behörighet att hantera VM managers och Servers
 • Öppna portar mot ILMT servers för administratörer och klienter
 • Öppna portar mellan klienter och ILMT
 • Identifiera och lista servrar med IBM programvara
 • Tillhandahåll server enligt specifikation
 • Utse kontaktperson och epostkonto (helst inte personligt)

Denna aktivitet hanteras av en Middlecon koordinator och genomförs av kund

Installation

 • Installera IBM ILMT programvarukomponenter på servern. Avser BigFix, DB2 och ILMT som behövs för en komplett installation
 • Installation av ILMT agenter till listade servrar
 • Uppdatera med senaste fixpack
 • Kontrollera att status av server, minne, disk och CPU
 • Rapportera eventuella felärenden mot IBM (PMR)

Denna aktivitet hanteras av Middlecons ITspecialist

Bundla och genomföra licensöversyn

 • Sammankoppla licens med rätt programvara
 • Hantera och exkludera licenser som är inkluderade i andra IBM produkter. Exempel på detta är WAS, DB2 och WMQ som ofta ingår i andra produkter och då inte kräver separata licenser
 • Vid behov uppdatera programvarukatalog och PVU tabell
 • Rapportera avvikelser i licensinnehav till kund, det är sedan kunden som rapporterar till IBM

Denna hanteras av Middlecons licens specialist

Utbildning

 • Under fasen “Bundla och genomföra licensöversyn” kan personer från kund vara med för utbildning och kunskapsöverföring

Ingen extra tid utöver planerad tid behövs för denna aktivitet

Rapport och godkännande

 • Efter genomförd installation tas en första ILMT rapport ut och avslutas med kunds godkännande
 • Möte med genomgång av ILMT verktyget, via personligt möte eller online möte

Ingen extra tid utöver planerad tid behövs för denna aktivitet.